9 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Daniel Kapla e985e99432 add: suport for successive reduction dimension d reduction преди 9 месеца
  Daniel Kapla a673b50c7a add: custom metrics support and metric.subspace, преди 9 месеца
  Daniel Kapla ffd02744a8 add: binary simulation R script преди 10 месеца
  Daniel Kapla c3757cb055 add: custom metrics support, преди 10 месеца
  Daniel Kapla 69a008535b add: big data simulation with p growing proportional to n преди 10 месеца
  Daniel Kapla 0214823794 add: simulation scripts преди 1 година
  Daniel Kapla 2c5a87ccfe add: real_data scripts преди 1 година
  Daniel Kapla 6e4f3d30a7 init: NNSDR implementation (package) преди 1 година
  Daniel Kapla 36d0d26418 init преди 1 година